Cara Documentation


Stems
Key a k g q c j x t d n p b m y r l w s h
Cara A K G Q C J X T D N P B M Y R L W S H
IDN a ka ga nga ca ja nya ta da na pa ba ma ya ra la wa sa ha


Diacritics
Key k kv kz kvz ki kvi ko kvo ku kvu ke kve kfe kf
Cara K Kv Kz Kvz Ki Kvi Ko Kvo Ku Kvu Ke Kve Kfe Kf
IDN ka kaN ké kéN ki kiN ko koN ku kuN ke keN ker k


Miscellaneous
Key , . ? ! [ ] - / ;
Cara Koma Titik Tanya Seru Buka Tutup Sempang Singkat Bisah
IDN , . ? ! - 1 2

1 abbreviation mark
2 turns {k, j, p, s} into {kh, z, f, sy}


Examples

Example 1 (Pantun)

Key berkitf-/ ke hulu , berenqf-/ ke tepiynf . bfeskitf-/ dhulu , bfesenqf-/ kemudiynf .
Cara Pantun
IDN Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Example 2 (UDHR)

Key semuw aorqf dilhirfknf mfedzk dnf mvepuxai mrftbtf dnf hkf-/ yqf sm . merzk dikruniyai aklf dnf hti nurni dnf hvedkfx bfegaulf stu sm lainf dlmf semqtf pfeswfdranf .
Cara Udhr
IDN Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Also, key in *** for UUD 1945 Preamble and ***** for UDHR full text.